Skip to content

डाँ. ज्योती जोशी

अष्टक वर्ग अचूक फलादेशाचा उत्तम मार्ग

अष्टकवर्ग... भाग - ०१ अचूक फलादेशाचा उत्तम मार्ग
अष्टकवर्ग - भाग – ०२ अष्टकवर्गाची भाषा... बिंदू आणि रेषा
अष्टकवर्ग - भाग ०३ अचूकतेचा ध्यास.. सर्वाष्टक वर्गाचा अभ्यास
अष्टकवर्ग - भाग ०४ अ¬ष्टवर्गाच्या माध्यमातून गोचर कसे बघावे?
अष्टकवर्ग - भाग ०५ चौकट सर्वाष्टकवर्गाची... माहिती संपूर्ण आयुष्याची - भाग ०१
अष्टकवर्ग - भाग ०६ चौकट सर्वाष्टकवर्गाची... माहिती संपूर्ण आयुष्याची - भाग ०२
अष्टकवर्ग - भाग ०७ अचूक काळ घटनेचा... अभ्यास अष्टकवर्ग, गोचरचा
अष्टकवर्ग - भाग ०८ महादशेचं अचकू फलकथन... फक्त 3 नियमाचं अध्ययन
भाग ०९ : अष्टकवर्ग । महादशा । आंतरदशा । महादशेतील आंतरदशा
भाग १० : अष्टकवर्गा द्वारे गोचर आणि महादशा

भाग १२ : सरकारी नोकरी

भाग १३ : नोकरी की व्यवसाय... अष्टकवर्ग सांगेल उपाय।

भाग १४ :अष्टकवर्ग।

भाग १५ : अष्टकवर्गानुसार ग्रहांची शुभता कशी ओळखावी

भाग १६ : नियम पडताळता, होते शास्त्राची सिद्धता

भाग १७ : महत्त्व अष्टकवर्गाच्या नियमांचे, उत्तुंग यश क्रिकेटपटूंचे |

भाग १८ : वैवाहिक सौख्य पाहतांना, वैदिक ज्योतिषशास्त्र अभ्यासावं की अष्टकवर्ग |

भाग १९ : क्रिकेटमधील उत्तुंग करिअर असे घडले सुनील गावस्कर

भाग २० : करुनी कामगिरी दमदार, विश्वकपाचे स्वप्न केले साकार

भाग २१ : सर ब्रॅडमन व तेंडूलकर असे झाले आदर्श क्रिकेटर

भाग २२ : तीन नियम, तीन क्रिकेटर अष्टकवर्ग देईल यशाचे उत्तर ।

भाग २३ : अष्टकवर्ग कार्यशाळा प्रस्तावना

भाग २४ : अष्टकवर्गातील महत्त्वाचे नियम

भाग २५ : आधुनिक पद्धत गुण मिलनाची, गरज बदलत्या काळाची

भाग २६: विवाहसौख्य बघावे विवाहाच्या आधी, सुखी संसाराची ठरते ती नांदी |

भाग २७ : संतती सुख व सौख्याची कामना अभ्यासाची दिशा ।

भाग २८ : आत्महत्या खून खुनी । अष्टकवर्ग।